EMAIL DISCLAIMER

E-MAIL DISCLAIMER

De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Brinkman Trans Holland staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van de verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Brinkman Trans Holland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade voortvloeiend uit het gebruik en / of acceptatie van de inhoud van dit bericht.