WEBSITE DISCLAIMER

WEBSITE DISCLAIMER

Het eigendomsrecht van deze website behoort toe aan Brinkman Trans Holland. Ondanks onze zorgvuldige samenstelling van deze website is het niet uitgesloten dat de gepubliceerde informatie onvolledig of incorrect is. Brinkman Trans Holland accepteert echter geen verantwoordelijkheid voor schade hieruit voortvloeiend. Ook accepteren we geen verantwoordelijkheid voor verkeerde interpretatie van de gepubliceerde informatie. Hyperlinks naar andere websites vallen buiten het verantwoordingsgebied van Brinkman Trans Holland. Iedere mogelijke aansprakelijkheid voor schade ontstaan door voornoemde websites wordt daarom niet geaccepteerd. Op het gebruik van deze website is het Europese recht van toepassing. Copyright van de website en zijn inhoud ligt bij Brinkman Trans Holland.