GENERAL TERMS

Op al onze activiteiten zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing:

  • De Algemene Vervoerscondities 2002  (AVC 2002), gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissements- rechtbanken van Amsterdam en Rotterdam,
  • Het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR),
  • De Veemcondities Amsterdam-Rotterdam, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements- rechtbanken van Amsterdam en Rotterdam op 3 oktober 2006,
  • De Physical Distribution Voorwaarden 2000, gedeponeerd op 1 september 2000 ter griffie van de Arrondissmentsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam,
  • De Nederlandse Expeditievoorwaarden gedeponeerd door de FENEX op 1 juli 2004 ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken van Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam met uitsluiting van artikel 23,
  • De Nederlandse Opslagvoorwaarden gedeponeerd door FENEX op 15 november 1995 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam,
  • De Transport en Logistiek Nederland Algemene Betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te ‘s Gravenhage op 2 juli 2002 onder aktenummer 69/2002,
  • De condities van de  Montreal Convention 1999 voor het transport van luchtvracht vervoerd onder de gecombineerde vervoer clausule zoals vermeld in Hoofdstuk IV, artikel 38.

Klik op de blauw gearceerde conditie voor een versie in PDF format.