ISO 9001

Sinds 2009 is Brinkman Trans Holland ISO 9001 gecerticificeerd. Het werken volgens dit kwaliteit management systeem in al onze bedrijfsactiviteiten, maakt onze performance meetbaar en we kunnen onmiddelijk de juiste maatregelen treffen indien er calamiteiten zijn. Voor u als klant de zekerheid dat we altijd op een correcte manier met uw goederen omgaan.